Aldersgrenser på kino.

Aldersgrensene på kino er: tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. Det er Medietilsynet som setter aldersgrense på kinofilm.

Ledsagerregelen videreføres i den nye loven på følgende måte:
6 år - tillatt for alle barn sammen med voksne
9 år - barn ned til 6 år sammen med voksne
12 år - barn ned til 9 år sammen med voksne
15 år - unge ned til 12 år sammen med voksne
18 år - absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang
Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.
 
På babykino kan foreldre ha med seg barn under ett år. Her er det ikke adgang til å ha med seg barn over ett år dersom det er aldersgrense 9 år eller høyere på filmen som vises.

Barnebillett gjelder tom fylte 14 år - dvs. frem til man fyller 15 år. Disse er ikke tilgjengelig på forestillinger som starter etter kl. 19.00. Honnør gjelder etter fylte 67 år. Før fylte 67 må eget honnørkort fremvises. Det vil si at en person som er 67 år eller eldre har krav på honnørbillett, så lenge man kan legitimere seg med gyldig legitimasjon.